• Technisch beheer gestroomlijnd in 3 eenvoudige stappen

 • Mijn dienstverlening is opgesplitst in drie onderdelen die gezamenlijk beheersorganisaties in staat te stellen het meeste uit hun technisch beheer t.a.v. dakreparaties te halen. Concreet betekent dat, dat u minder tijd en dus geld kwijt bent, dat u meer tevreden klanten heeft, een extra marketing mogelijkheid heeft om actief nieuwe klanten te werven en sneller meer inkomsten kunt vergaren.

  Uiteraard bepaalt u zelf of u alleen stap 1, stap 1 en 2 of stap 1, 2 en 3 afneemt.

 • Stap #1: Meerjaren begroting / inspectie

  Geen dakonderdeel is mij onbekend en ik heb geen belang bij de hoogte van de uiteindelijke offerte. Dat staat garant voor onafhankelijk en transparant advies zodat alle betrokken partijen weten waar ze aan toe zijn. Indien u wenst begeleid ik mijn advies en e.v. begrotingen met een mondelinge toelichting. Mijn kennis op dit gebied komt voort uit ruim 40 jaar in dit vakgebied werkzaam te zijn, zowel reparaties, onderhoud en renovaties.

  Voordat een offerte wordt opgesteld maak ik een opnamerapport en, indien meer van toepassing, een meerjaren begroting waar in duidelijke taal wordt omschreven wat de werkzaamheden zijn die ten uitvoer gebracht moeten worden. Hierdoor is het zowel voor u en de mede-eigenaar van de vve duidelijk welke kosten direct gemaakt moeten worden, welke problemen er mee worden verholpen en welke kosten eventueel op een later tijdstip om te hoek komen kijken.

 • Stap #2: Offerte beoordeling en advies

  Op basis van mijn advies / rapport maak ik een “bestek” / werkomschrijving met de te gebruiken materialen en kan een offerte door één of meerdere partijen worden opgesteld. U verzekert zich van de juistheid van dergelijke offertes omdat een onderdeel van mijn dienstverlening het beoordelen van deze offertes betreft. Het is mijn doel alle complexiteit rondom het offerte traject bij beheersorganisaties weg te nemen. Als beoordelaar stel ik mij tevens op als contactpersoon t.a.v. de desbetreffende offertes en adviseer de beheersorganisatie over de te nemen vervolgstappen.

 • Stap #3: Eindcontrole en kwaliteitsgarantie

  Indien er voor een bepaalde partij is gekozen en de opleveringsdatum duidelijk is, kan er desgewenst een eindcontrole door mij plaatsvinden. Bij deze stap ga ik alle overeengekomen werkzaamheden na om te beoordelen of ze correct zijn uitgevoerd en daadwerkelijk het probleem hebben verholpen. Deze controle kan afhankelijk van de grootte van het werk tussentijds en na afronding plaatsvinden. Ik geef een kwaliteitsgarantie: ik beoordeel of de werkzaamheden correct zijn uitgevoerd, waardoor u verzekerd bent van een kwalitatief goed eindresultaat.